sâmbătă, 27 martie 2010

Sâmbăta lui Lazăr

Sf. Evanghelie după Ioan(11, 1-45)Învierea lui Lazăr.


1. Şi era bolnav un oarecare Lazăr din Betania, satul Mariei şi al Martei, sora ei.


2. Iar Maria era aceea care a uns cu mir pe Domnul şi I-a şters picioarele cu părul capului ei, al cărei frate Lazăr era bolnav.


3. Deci au trimis surorile la El, zicând: Doamne, iată, cel pe care îl iubeşti este bolnav.


4. Iar Iisus, auzind, a zis: Această boală nu este spre moarte, ci pentru slava lui Dumnezeu, ca, prin ea, Fiul lui Dumnezeu să Se slăvească.


5. Şi iubea Iisus pe Marta şi pe sora ei şi pe Lazăr.


6. Când a auzit, deci, că este bolnav, atunci a rămas două zile în locul în care era.


7. Apoi, după aceea, a zis ucenicilor: Să mergem iarăşi în Iudeea.


8. Ucenicii I-au zis: Învăţătorule, acum căutau iudeii să Te ucidă cu pietre, şi iarăşi Te duci acolo?


9. A răspuns Iisus: Nu sunt oare douăsprezece ceasuri într-o zi? Dacă umblă cineva ziua, nu se împiedică, pentru că el vede lumina acestei lumi;


10. Iar dacă umblă cineva noaptea se împiedică, pentru că lumina nu este în el.


11. A zis acestea, şi după aceea le-a spus: Lazăr, prietenul nostru, a adormit; Mă duc să-l trezesc.


12. Deci I-au zis ucenicii: Doamne, dacă a adormit, se va face bine.


13. Iar Iisus vorbise despre moartea lui, iar ei credeau că vorbeşte despre somn ca odihnă.


14. Deci atunci Iisus le-a spus lor pe faţă: Lazăr a murit.


15. Şi Mă bucur pentru voi, ca să credeţi că n-am fost acolo. Dar să mergem la el.


16. Deci a zis Toma, care se numeşte Geamănul, celorlalţi ucenici: Să mergem şi noi şi să murim cu El.


17. Deci, venind, Iisus l-a găsit pus de patru zile în mormânt.


18. Iar Betania era aproape de Ierusalim, ca la cincisprezece stadii.


19. Şi mulţi dintre iudei veniseră la Marta şi Maria ca să le mângâie pentru fratele lor.


20. Deci Marta, când a auzit că vine Iisus, a ieşit în întâmpinarea Lui, iar Maria şedea în casă.


21. Şi a zis către Iisus: Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu n-ar fi murit.


22. Dar şi acum ştiu că oricâte vei cere de la Dumnezeu, Dumnezeu îţi va da.


23. Iisus i-a zis: Fratele tău va învia.


24. Marta i-a zis: Ştiu că va învia la înviere, în ziua cea de apoi.


25. Şi Iisus i-a zis: Eu sunt învierea şi viaţa; cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi.


26. Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri în veac. Crezi tu aceasta?


27. Zis-a Lui: Da, Doamne. Eu am crezut că Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, Care a venit în lume.


28. Şi zicând aceasta, s-a dus şi a chemat pe Maria, sora ei, zicându-i în taină: Învăţătorul este aici şi te cheamă.


29. Când a auzit aceea, s-a sculat degrabă şi a venit la El.


30. Şi Iisus nu venise încă în sat, ci era în locul unde Îl întâmpinase Marta.


31. Iar iudeii care erau cu ea în casă şi o mângâiau, văzând pe Maria că s-a sculat degrabă şi a ieşit afară, au mers după ea socotind că a plecat la mormânt, ca să plângă acolo.


32. Deci Maria, când a venit unde era Iisus, văzându-L, a căzut la picioarele Lui, zicându-I: Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu n-ar fi murit.


33. Deci Iisus, când a văzut-o plângând şi pe iudeii care veniseră cu ea plângând şi ei, a suspinat cu duhul şi S-a tulburat întru Sine.


34. Şi a zis: Unde l-aţi pus? Zis-au Lui: Doamne, vino şi vezi.


35. Şi a lăcrimat Iisus.


36. Deci ziceau iudeii: Iată cât de mult îl iubea.


37. Iar unii dintre ei ziceau: Nu putea, oare, Acesta care a deschis ochii orbului să facă aşa ca şi acesta să nu moară?


38. Deci suspinând iarăşi Iisus întru Sine, a mers la mormânt. Şi era o peşteră şi o piatră era aşezată pe ea.


39. Iisus a zis: Ridicaţi piatra. Marta, sora celui răposat, I-a zis: Doamne, deja miroase, că este a patra zi.


40. Iisus i-a zis: Nu ţi-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu?


41. Au ridicat deci piatra, iar Iisus Şi-a ridicat ochii în sus şi a zis: Părinte, Îţi mulţumesc că M-ai ascultat.


42. Eu ştiam că întotdeauna Mă asculţi, dar pentru mulţimea care stă împrejur am zis, ca să creadă că Tu M-ai trimis.


43. Şi zicând acestea, a strigat cu glas mare: Lazăre, vino afară!


44. Şi a ieşit mortul, fiind legat la picioare şi la mâini cu fâşii de pânză şi faţa lui era înfăşurată cu mahramă. Iisus le-a zis: Dezlegaţi-l şi lăsaţi-l să meargă.


45. Deci mulţi dintre iudeii care veniseră la Maria şi văzuseră ce a făcut Iisus au crezut în El.


Sf. Nicolae Velimirovici


Predică: Despre moartea ca somn


Lazăr, prietenul nostru a adormit; Mă duc să-l trezesc (Ioan 11: 11).


Domnul Vieţii numeşte moartea „somn". O cit de mare mângâiere sunt cuvintele acestea pentru noi! O ce dulce veste este aceasta lumii! Moartea trupului, prin urmare, nu înseamnă sfârşitul omului, ci ea este doar un somn din care El ne poate trezi; El Care a trezit praful pământului la viaţă prin Cuvântul Său.


Când Domnul a strigat cu glas mare Lazăre! (Ioan 11: 43), omul s-a trezit şi a trăit. Domnul cunoaşte numele fiecăruia dintre noi. Dacă Adam a cunoscut numele fiecărei creaturi a lui Dumnezeu, cum atunci să nu ne cunoască Domnul nostru pe fiecare după nume? El nu numai că ne cunoaşte pe fiecare după numele nostru, dar ne şi cheamă pe nume. O, dulce este glasul de viaţă dătător a Unului Singur iubitor de oameni! Acest glas poate ridica şi din pietre fii ai lui Dumnezeu. Cum atunci nu ne-ar putea ridica El şi pe noi din somnul cel de piatră al păcatului?


S-a povestit că un om a ridicat piatra ca să-l ucidă pe fratele lui. Dar în acea clipă a auzit glasul mamei lui strigându-l pe nume. Doar ce a auzit acel glas şi braţul a început să-i tremure. El a dat drumul pietrei şi i-a fost ruşine de fapta lui rea. Glasul mamei lui l-a împiedicat să comită crima, păcatul de moarte. Dacă glasul unei mame poate mântui şi scăpa de la moarte, cu cit mai mult nu va face-o glasul lui Dumnezeu, Făcătorul vieţii?


Ori de câte ori Domnul a strigat pe cineva pe nume, chiar mort cu trupul fiind acela, el s-a trezit şi a înviat. Dar dacă cel mort era mort cu sufletul, el nu s-a trezit şi nu a înviat când l-a strigat Dumnezeu. Căci pentru această trezire, şi pentru această viaţă, trebuie ca cel strigat să vrea să audă glasul care-l cheamă.


O, Iudă! Tu vinzi cu o sărutare! Iuda, cu o sărutare vinzi pe Fiul Omului (Luca, 22: 48)? Iată, aşa a strigat Glasul Dătător de viaţă, dar cel mort cu sufletul nu l-a auzit! Saule, Saule, pentru ce Mă prigoneşti (Fapte 9: 4)? Acelaşi Glas Dătător de Viaţă a strigat iar cel adormit in somnul păcatului a auzit şi s-a trezit şi s-a făcut viu. Cu adevărat, mult mai adânc este somnul păcatului decât somnul morţii, iar cel căzut in somnul păcatului cu greu se mai poate trezi.


O! Dulce al nostru Doamne, trezeşte-ne pe noi din somnul păcatului, trezeşte-ne, Doamne!


Căci a Ta este slava şi mulţumită in veci, Amin.


Niciun comentariu: