marți, 30 iunie 2009

01 iulie 2009Sfântul Ierarh Leontie de la Rădăuţi

Un teolog ucrainean, Zaharia Kopistenski, ieromonah din Kiev, in cartea lui Palinodia, alcătuita prin anii 1621-1622 (publicata abia in 1878), înşira si câţiva sfinţi moldoveni: “La Rădăuţi, in episcopie, sfântul Leontie, făcătorul de minuni, zace cu trupul întreg; la Voroneţ, in mănăstire, Daniil sfântul, făcător de minuni; la Moldoviţa, in mănăstire, sfântul Vasile, făcătorul de minuni si alţii, nu putini”. Vom pomeni, pe rând ostenelile acestor Cuvioşi si Sfinţi moldoveni.

Despre Sfântul Leontie de la Rădăuţi avem doar aceasta ştire, pe care ne-o oferă cartea Palinodia. A trăit in veacul al XV-lea si a făcut parte din obştea călugărilor rădăuţeni, sub numele de Lavrentie ieromonahul. Poate sa fi fost chiar stareţ al mănăstirii cu hramul Sfântul Nicolae, care a devenit apoi catedrala episcopala si gropniţa a primilor domni moldoveni. A fost unul din călugării îmbunătăţiţi de aici si preţuiţi de credincioşii din împrejurimi pentru evlavia lor, dar mai cu seama pentru rugăciunile lor, care aveau darul vindecării de boli si neputinţe. Pentru aceasta era socotit ca un adevărat “sfânt” încă din timpul vieţii. După părerea unor istorici, ar fi ajuns chiar episcop la Rădăuţi, in timpul domniei lui Alexandru Vodă cel Bun, dar spre bătrâneţe s-a retras din scaunul vlădicesc. Înainte de moarte, a imbracat marea schima monahala sub numele de Leontie. După moarte, trupul sau a rămas neputrezit, încă un semn al sfinţeniei, venit din partea lui Dumnezeu. Presupunem ca si la mormântul lui vor fi avut loc vindecări minunate, de vreme ce Zaharia Kopistenski scria despre el ca era “făcător de minuni”. Pe vremuri, strada de azi Bogdan Vodă din Rădăuţi,unde se afla si ctitoria domnitorului, se numea “Drumul sfântului”. Probabil i s-a zis aşa pentru ca pe acest drum veneau si se închinau credincioşii in fata cinstitelor sale moaşte. După tradiţia locala, ziua lui de prăznuire era la 1 iulie, când se făceau mari pelerinaje la moaştele sale. Tot atunci, după săvârşirea Sfintei Liturghii, se oferea o masa comuna in curtea mănăstirii, pentru pelerini, săraci si orfani, încât aceasta zi de pomenire era cunoscuta in popor sub numele de “praznicul sfântului”. Ele au mângâiat si întărit in dreapta credinţa de-a lungul veacurilor pe mulţi credincioşi moldoveni, ca si moaştele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. Dar cinstitele sale moaşte au fost pângărite si risipite prin anul 1639 de o ceata de răufăcători veniţi din afara hotarelor, când a fost prădat întregul oraş Rădăuţi. Peste doi ani, Dumnezeu a binecuvântat insa Tara Moldovei cu alte moaşte, si anume ale Cuvioasei Parascheva, primite de domnitorul Vasile Lupu de la Patriarhia din Constantinopol.

In şedinţa sinodala din 20 iunie 1992 s-a hotărât canonizarea sa oficiala, ceea ce s-a si făcut, in ziua următoare in biserica Sfântul Spiridon Nou din Bucureşti. Prăznuirea lui se va face in fiecare an la 1 iulie.”

“In nevoinţe duhovniceşti toata viata ai petrecut-o si primind harul preoţiei cu smerenie si cu frica de Dumnezeu ai slujit Biserica lui Hristos. Pe Acesta roagă-L sa mântuiască sufletele noastre”. (Troparul sfântului, glasul 8 ).

(Pr. Prof. Dr. Mircea Pacurariu-”Sfinţi daco-romani si romani”, Editura Mitropoliei Moldovei si Bucovinei, Iaşi, 1994, pag. 70-71)

Din soborul vrednicilor ierarhi, călugări si creştini îmbunătăţiţi ai Bisericii noastre, pe care i-a odrăslit bătrâna Moldova in ceata celor care prin fapta si cuvânt au îmbogăţit spiritualitatea româneasca se numără si Sf. Ierarh Leontie de la Rădăuţi.
Avem multe îndatoriri fata de trecutul din care ne vorbeşte sufletul luminat al Sf. Ierarh Leontie, dar una din cele dintâi este cunoaşterea si meditarea la faptele nemuritoare al Sfântului.
Pomenirea Sf. Ierarh Leontie, in fiecare an la început de iulie, ne da prilej minunat sa trăim comuniunea frumuseților credinței noastre ortodoxe, sa ne înnoim evlavia unii de la alții, sa ne mângâiem auzul cu armonia cântărilor dumnezeiești și sa primim în cămara inimii noastre pe Însuși Mântuitorul Iisus Hristos la Dumnezeieasca Împărtășanie.

De 1 iulie, se face mare pelerinaj la sfintele moaşte, la Rădăuţi, la Sf. Mănăstire Bogdana se aude toaca si clopotele bătând…

Cântarea Sfântului Ierarh Leontie de la Rădăuţi

Pe ierarhul lui Hristos
Pe Sfântul Leontie
Pe îngerul cel pământesc
Si omul cel ceresc
Sa-l lăudam.

Pe frumusețea ierarhilor
Si slava prea cuvioşilor
Privighetoarea pustiului
Si fala Rădăuţilor
Sa o cinstim.

Fierbinte rugătorule
Nu înceta rugându-te
Pentru cei ce te cinstesc
Si cu cântări duhovniceşti
Te fericesc.

Bucura-te, Părintele
Celor orfani si celor goi
Văduvelor toiag
Si sprijin celor fără de ajutor
Bucura-te!

Izvor nesecat de vindecări
Sfintele tale moaşte sunt
Celor ce cu credinţa vin
Si se închina lor zicând
Bucura-te!

Pe sfeşnicul cel prea luminos
Pe fiul cel cu bun miros
Al Bucovinei sfânt odor
Sa-l lăudam, zicând
Bucura-te!

Pe alinarea celor scârbiţi
Pe îndreptătorul celor greşiţi
Pe pierzătorul demonilor
Sa-l lăudam si sa-i cântam
Bucura-te!

Pe fluierul dumnezeiesc
Pe porumbelul Domnului
Pe alăuta cea cereasca
Pe Sfântul arhiereilor
Sa-l lăudam.

Bucura-te mărgăritar
Bucura-te pastorule
Minte cereasca
Si înainte-văzătoare
Bucura-te.

Ostaşule al lui Hristos
Cu cereşti daruri înarmat
Vinul cel bun mirositor
Doctor grabnic al tuturor
Bucura-te!

Ajuta-ne si nu lăsa
Sa rătăcească turma ta
Care cu dragoste-ti cântam
Sfinte Ierarh Leontie
Bucura-te!

Niciun comentariu: